Disclaimer en Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING PROJECTENWEBSITES FRISOPLAN B.V.


12 appartementen Wonen in de Oostergast


18 oktober 2019


 


In deze privacyverklaring lees je hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we ermee omgaan. Zo leggen wij bijvoorbeeld uit waar en waarom jouw gegevens opgeslagen worden. Ook lees je welke rechten je hebt over jouw gegevens.


De privacyverklaring kan in de loop van de tijd aangepast worden. Het is daarom handig om deze regelmatig te raadplegen.


FRISOPLAN B.V.


Deze website valt onder verantwoordelijkheid van Frisoplan B.V. Frisoplan is een bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen en verkopen van woningen. Op deze website verzamelen wij gegevens. In deze privacyverklaring lees je wat we met jouw gegevens doen.


Contactgegevens:


Frisoplan B.V. | www.frisoplan.nl   | 0515 – 43 66 66 |  Info@frisoplan.nl
Pieter Zeemanstraat 9 | 8606 JG |  SNEEK
Contactpersoon AVG: René LenesWELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD?


Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Frisoplan B.V. Deze zijn de volgende:


1.       Contact opnemen


Jouw gegevens verzamelen we als je contact opneemt met Frisoplan via de website. In dit formulier vragen we alleen om de benodigde gegevens, zodat wij contact met je op kunnen nemen. Je voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mailadres worden hiervoor gebruikt.


2.       Analytics


Deze website  verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn onder hoe lang je op onze website was en hoeveel pagina’s je hebt bezocht. Deze gegevens zijn anoniem en niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.


3.       Nieuwsbrief


Frisoplan B.V. stuurt voor dit project via e-mail nieuwsbrieven. Deze zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling.


Wij verwerken de gegevens alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming of om de overeenkomst uit te voeren die wij met jou afsluiten. Ook delen wij de gegevens met de verantwoordelijk makelaars. Voor dit project zijn dit Lamberink Nieuwbouwgroningen en Dijkstra Makelaardij. Hun privacybeleid is op hun website te lezen.


Op de site worden tijdelijke cookies gebruikt. Deze kunnen geregistreerd worden, maar worden niet door ons gebruikt of naar jou herleidbaar opgeslagen.


ONTVANGERS


1.      Dijkstra Makelaardij / Lamberink Nieuwbouwgroningen


De gegevens die je invult op het contactformulier worden doorgestuurd naar Makelaardij Dijkstra en Lamberink Nieuwbouwgroningen. Zij gebruiken deze gegevens om contact op te nemen met je.


2.       Host


De e-mail van Frisoplan B.V. wordt gehost bij Isnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Friso.


De website en back-ups van de website worden gehost bij Isnet. Gegevens die jij achterlaat op de websites van Frisoplan B.V. zijn op de servers van Isnet opgeslagen.


 


HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?


De gegevens worden voor langere tijd bewaard door Frisoplan B.V. maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteit. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk als wij wettelijk gezien de gegevens langer moeten bewaren (in geval van een koopovereenkomst bijvoorbeeld).


1.       Contact opnemen


Op het moment dat jij de gegevens voor informatie naar Frisoplan B.V. stuurt worden de gegevens doorgestuurd naar de makelaar. Hij bewaart deze gegevens maximaal 2 jaar of zolang het project loopt. De e-mails met jouw persoonsgegevens bewaren wij maximaal 2 jaar of zolang het project loopt.


2.       Analytics


De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem. Jouw naam en persoonlijke gegevens zijn daar niet aan verbonden. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.


3.       Nieuwsbrieven


De lijst met adressen voor de nieuwsbrief bewaren wij tot de oplevering van een project. Daarna worden de adressen vernietigd


BEVEILIGING


Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de eerder genoemde systemen. Wij maken geen fysieke kopieën hiervan. De persoonsgegevens die door externe partijen worden opgeslagen zijn uitsluitend toegankelijk via software en beveiligd met een wachtwoord en, daar waar mogelijk, tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn ook vergrendeld met een wachtwoord. De website is beveiligd door een SSL-certificaat. Dit is te zien aan het slotje voor de url.


 


JOUW RECHTEN


1.       Recht op inzage
Je hebt het recht om altijd jouw gegevens op te vragen bij Frisoplan B.V. Dit kan zowel telefonisch als via de e-mail. Je krijgt dan een overzicht met jouw gegevens.


2.       Recht op rectificatie
Kloppen jouw gegevens niet (meer)? Dan kun je die wijzigen door op de daarvoor bestemde url onderaan de nieuwsbrief te klikken.


3.       Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Frisoplan B.V. en de makelaar vastgelegd worden? Dan kun je ons vragen jouw gegevens te wissen.


4.         Recht op het indienen van een klacht
Als je vindt dat wij niet goed met jouw gegevens omgegaan zijn dan kun je een klacht indienen.


5.         Recht op overdracht
Als je wilt dat Frisoplan B.V. jouw gegevens overdraagt aan een andere partij, dan kun je hiertoe een verzoek bij ons indienen.


6.         Recht op stop gegevensgebruik
Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stopzetten van het gebruik van jouw persoonsgegevens.


Wil je je beroepen op één of meer van bovenstaande rechten? Dat kan op twee manieren:


·         Telefonisch via 0515 – 43 66 66.


·         E-mail: info@frisoplan.nl o.v.v. privacy


 


 


PLICHTEN


 


 Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang; namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het versturen van informatie over de verkoop en realisatie van dit project. Jouw gegevens verkopen wij nooit aan een andere partij.


De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn je naam en e-mailadres zodat wij de nieuwsbrief kunnen versturen. Als deze gegevens niet worden aangeleverd kunnen wij de dienst niet verlenen.


 


Frisoplan B.V. mag, als dit wettelijk vereist is, jouw gegevens openbaar maken. Daarbij zullen wij altijd jouw privacy zoveel mogelijk respecteren.